Arctic Action Passport koulutus

Huom!
Hakuaika
koulutukseen
päättyy
19.1.2015.

Huom!
Infotilaisuus 13.1.2015 klo 14.30 - 15.30 (Neuvotteluhuone Amerikka, Teknologiantie 1)


Yleiskuvaus
Tavoite
Hakeminen valmennukseen
Valmennuksen sisältö


Yleiskuvaus

Arktiset alueet ovat juuri nyt erittäin ajankohtaisia. Alueilta arvioidaan löytyvän rikkaita luonnonvaraesiintymiä mm. kaasua, öljyä ja mineraaleja, joiden etsintää ja hyväksikäyttöä halutaan tehostaa erilaisin hankkein. Arktiset alueet tarjoavat valtavia liiketoimintamahdollisuuksia. Nämä puolestaan edellyttävät mm. riittävän infran (kulkuväylät, logistiikka) rakentamista.

Arktinen luonto, paikallisväestö ja heidän perinteiset elinkeinot ovat kuitenkin hyvin herkkiä ja haavoittuvia, ja joilla siten usein on vastakkaisia tavoitteita luonnonvarojen hyödyntäjien kanssa. Nämä eturistiriidat voidaan yhteensovittaa huolellisella etukäteissuunnittelulla, muiden näkökantojen riittävällä huomioimisella sekä avoimella vuorovaikutuksella.

Arctic Action Passport koulutuksessa ikään kuin suoritetaan sertifikaatti toimia / toteuttaa hankkeita arktisilla alueilla. Eri toimialoilla on saman tapaisia ongelmia ja yhtenäiset toimintatavat helpottavat ja edesauttavat arktisille alueille projekteja, palveluja tai tuotteita tarjoavien yritysten toimintaa ja parhaimmillaan nopeuttavat hankkeiden läpivientiä. Näissä hankkeissa yritykset tarvitsevat alueen erityispiirteet tuntevan avainhenkilöstön.

Koulutuksen taustalla on Suomen hallituksen päätös, että Suomen tulee ryhtyä hyödyntämään paremmin pohjoisten alueiden luonnonvaroja ja että suomalaisten yritysten ja julkisorganisaatioiden tulisi osallistua myös muualla tapahtuvaan arktisten alueiden toimintaan entistä aktiivisemmin.

Sivun alkuun


Kohderyhmä ja tavoite

Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää toimintatapoja arktisilla alueilla kouluttamalla aktiivisia, pohjoiset olosuhteet ja toimintatavat ymmärtäviä toimijoita.

Koulutukseen osallistujista valmennetaan ongelman ratkaisijoita, jotka vievät arktisiin alueisiin liittyviä hankkeita eteenpäin, ja jotka niitä toteuttaessaan huomioivat alueen luontoarvot, kestävän kehityksen periaatteet, paikalliset elinkeinot ja elinolosuhteet hyvässä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa - paikallisia arvoja ja ihmisiä kunnioittaen, mutta kehityshankkeita rohkeasti ja päättäväisesti eteenpäin vieden.

Koulukseen soveltuvat teknisen, luonnontieteellisen tai kaupallisen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnon tai niiden osia suorittaneet. Keskeisiä toimialoja ovat mm. kaivos-, energia- ja matkailuteollisuus sekä ajoneuvo- ja rengastestaus. Kurssille osallistujan tärkeä vaatimus on ratkaisukeskeisyys. Koulutus soveltuu myös Oulun ict-alan rakennemuutoksen myötä työtä vaille jääneille, eri taustakoulutuksen omaaville kokeneille projektiosaajille. Lisäksi em. taustatiedot antaa hyvät mahdollisuudet ideoida palveluita, sovelluksia ja applikaatioita arktiseen toimintaympäristöön.

Sivun alkuun

Hakeminen valmennukseen

Arctic Action Passport- koulutus on työvoimakoulutusta ja siihen haetaan työvoimatoimistojen kautta. Hakuaika koulutukseen päättyy 19.1.2015. Normaalien hakurutiinien lisäksi (työvoimatoimiston virallinen hakumenettely) haluamme Sinulta lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n, jotka lähetetään osoitteeseen antti.peronius@oulusoft.fi (viestin aiheeksi "Arctic Action Passport"). Pyydämme nimeämään hakemuksen ”Sukunimi Etunimi hakemus” (pdf tai doc). Papereiden perusteella osa hakijoista kutsutaan 22.1. pidettäviin valintahaastatteluihin, joiden pohjalta tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.

Huom! Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 13.1.2015 klo 14.30 - 15.30 Neuvotteluhuone Amerikka, Teknologiantie 1, Linnanmaa.

Koulutuksen yhdyshenkilönä toimii Antti Peronius 050-4362316. Lisätietoa hakemisesta Oulusoftin työvoimakoulutuksen pääsivulta ja työvoimatoimiston koulutussivuilta.


Valmennuksen sisältöSivun alkuun | Työvoimakoulutuksen pääsivulle