Arctic Action Passport koulutus (alustava)

2.2.2015 - 31.7.2015

Koulutus kestää n. 6 kk. Se sisältää 13 viikkoa teoriaopetusta ja 11 viikon työssäoppimisjakson. Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena teknologiakylässä, Elektroniikkatie 2B (7 oppituntia/ työpäivä). Koulutukseen sisältyy 5 pv loma 4.5.-8.5.2015.  Lähiopetus (65 pv; 2.2.-30.4.2015 ja 29.7-31.7.2015)

  
  Työhakuvalmiuksien parantaminen, 5 pv 
  - Työnhakukoulutus 
  o Osaamisportfolion tunnistaminen
  o CV:n laatiminen verkossa
  o Hakemuksen laatiminen
  o Haastattelut ja niihin valmistautuminen
  o Psykologiset testit
  - Yrittämisen perusteet 
  
  Projektinhallinta, 10 pv
  - menetelmiä, ositusta, etenemisen seurantaa, johtamista, uudelleensuunnittelu
  - eri tyyppiset projektit
  - johtaminen – eri tekniikat, vaikuttaminen
  
  Talouden pidon perusteet, 5 pv
  - projektitalous, yrityksen kassavirta
  - työn kustannusten laskeminen
  - tarjouslaskenta, jälkilaskenta, budjetointi, budjetin seuraaminen 
  
  Viestintä ja maineenhallinta 5 pv
  - sidosryhmien tunnistaminen
  - vaikuttamispaletti, strategiat
  - suhde mediaan
  - suhde aktiivisiin hankkeen vastustajiin
  
  Lupamenettelyt ja lainsäädäntö 10 pv
  - ympäristölupaprosessi (ympäristö- ja vesilait)
  - YVA- ja SVA-menettelyt?- kaivos- ja maa-aineslaki
  - kaavoitus- ja rakennuslupaprosessit (rakennus- ja maankäyttölaki)
  - poronhoitolaki, laki saamelaiskäräjistä, erillislait suojelualueista
  
  Päätöksentekoprosessit 10 pv
  - kunnalliset prosessit ja kuntien elinkeinoja edistävät yhtiöt
  - maakunnalliset prosessit
  - kansalliset ja kansainväliset prosessit
  - rahoitus
  - julkinen hankeraha osana rahoitusta
  - hallintomenettelyt, lupaprosessit, muutoksenhaku
  
  Pohjoisten alueiden erityispiirteitä, 5 pv
  - historia ja kehitys
  - elinkeinopaletti
  - suojelun status
  - alkuperäiskansakysymys 
  
  Kaivos- ja energiateollisuus, logistiikkahankkeet, 5 pv
  - erittäin isot hankkeet
  - ympäristövaikutusten ennakointi
  - hankkeita vastustavien mekanismien tunnistaminen
  
  Matkailurakentaminen ja matkailupalvelut, 3 pv
  - perustajaurakointi ja maanhankinta
  - rahoitusmekanismit
  - teollisen mittakaavan matkailupalvelut
  
  Muut mahdollisuudet, 2 pv
  - auto- ja rengastestaus
  - metsäteollisuuden uudet avaukset
  - elintarviketeollisuus
  
  Operointi ulkomailla, 5 pv
  - Työskentely Ruotsissa ja Norjassa
  - Lähetettynä työntekijänä Venäjällä
  - Yrittäminen ja yritystoiminnan haasteet Ruotsissa ja Norjassa
  - Vientihankkeet
  - Verokäytännöt vientihankkeissa
  
  Opintomatkat, 5 pv
  Yritysvierailuja arktisilla alueilla toimiviin yrityksiin. Alan tapahtumiin osallistumista.
  
  

 • Työharjoittelu (55 pv; 11.5.2015 - 28.7.2015)

Sivun alkuun | Takaisin kurssikuvaukseen | Työvoimakoulutuksen pääsivulle