"GeoKaivos - kaivannaisteollisuuden täydennyskoulutusohjelma"
(Luonnontieteellisen / teknisen alan yliopistotutkinto - avain kaivannaisteollisuuden asiantintijatehtäviin)

Huom!
Hakuaika
koulutukseen
päättyy
11.3.2013.

Huom!
Infotilaisuus 26.2.2013 klo 11.45 - 12.45 (TE-toimiston Auditorio, Torikatu 34-40, 1. kerros).


Yleiskuvaus
Tavoite
Hakeminen valmennukseen
Valmennuksen sisältö


Yleiskuvaus

Yli 20 vuotta kestänyt kaivannaisteollisuuden hiljainen kausi on päättynyt. Viime vuosina Pohjois-Suomeen on perustettu useita uusia kaivoksia ja lähivuosina niitä avataan lisää. Samaan aikaan myös Ruotsiin ja Norjaan avataan uusia kaivoksia, joille odotetaan saatavan työvoimaa Suomesta. Malmitutkimusprojekteja on käynnissä kymmeniä. Lisäksi kaivosten alihankintaketjut työllistävät moninkertaisen määrän henkilöstöä kaivospaikkakuntien ulkopuolella.

Pulmana on jo nyt osaavan, alan erityispiirteet ymmärtävän henkilöstön saatavuus ja on ilmeistä, että malmitutkimuksiin, kaivoksiin sekä kaivannaisteollisuusklusterin alihankintaketjuihin tarvitaan luonnontieteellisen tai teknisen alan soveltuvan yliopistokoulutuksen hankkinutta työvoimaa erilaisiin johtamis- sekä asiantuntijatehtäviin.

GeoKaivos-koulutus vastaa näihin haasteisiin ja toimii avaimena kaivannaisteollisuuden asiantuntijatehtäviin. Ota se haltuusi, NYT!

Oulusoft on toteuttanut menestyksellä jo runsaan 15 vuoden ajan Oulun seudun ict-liiketoimintaa tukevaa muunto- ja alalletulokoulutusta. Nyt tämä toimivaksi todettu koulutuskonsepti on siirretty palvelemaan kasvavaa kaivannaisteollisuusklusteria.

Sivun alkuun


Kohderyhmä ja tavoite

Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on ensisijaisesti soveltuva yliopistotason tutkinto (geologia, geofysiikka, kemia, biokemia, biofysiikka, biologia, luonnonvara-ala, prosessitekniikka, rakennustekniikka yms.). Eduksi katsotaan kielitaito, kokemus projektitoiminnasta ja sosiaaliset taidot. Koulutettavilta edellytetään hyviä tietokoneen peruskäyttötaitoja.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat malmitutkimuksen, kaivannaisteollisuuden ja sen alihankintaklustereiden toimintatapaan sekä oppia ymmärtämään nykyaikaiset alan teollisuuden työmenetelmät ja välineet siten, että opiskelijat saavat riittävän osaamisen työllistyäkseen kaivannaisteollisuuden ja malmitutkimuksen vaativiin tehtäviin ensisijaisesti teollisuuden palvelukseen, mutta myös julkiselle sektorille.

Pyrkimyksenä on, että koulutuksen tuoma toimialan yleisosaaminen, uusien menetelmien hallinta sekä projektihallintavalmiudet yhdessä koulutettavan aiemman koulutuksen ja työkokemuksen kanssa vahvistavat hänen asemaansa työmarkkinoilla.

Sivun alkuun

 

Hakeminen valmennukseen

GeoKaivos- koulutusohjelma on työvoimakoulutusta ja siihen haetaan työvoimatoimistojen kautta. Hakuaika koulutukseen päättyy 11.3.2013, ja koulutus alkaa 8.4.2013.
Normaalien hakurutiinien lisäksi (työvoimatoimiston virallinen hakulomake) haluamme Sinulta lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n, jotka lähetetään osoitteeseen antti.peronius@oulusoft.fi (viestin aiheeksi "Geologit"). Itsellesi tärkeiden asioiden lisäksi haluamme kuulla taustastasi ja työkokemuksistasi, tietoteknisestä osaamisestasi sekä hieman urasuunnittelustasi. Pyydämme nimeämään hakemuksen ”Sukunimi Etunimi hakemus.rtf” ja CV:n ”Sukunimi Etunimi CV.rtf”. Papereiden perusteella osa hakijoista kutsutaan viikolla 12 pidettäviin valintahaastatteluihin, joiden pohjalta tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.

Huom! Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 26.2.2013 klo 11.45 - 12.45 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimiston Auditoriossa osoitteessa: Torikatu 34-40, 90100 Oulu.

Koulutuksen yhdyshenkilönä toimii Antti Peronius 050-4362316. Lisätietoa hakemisesta Oulusoftin työvoimakoulutuksen pääsivulta ja työvoimatoimiston koulutussivuilta.


Valmennuksen sisältöSivun alkuun | Työvoimakoulutuksen pääsivulle