GeoKaivos koulutus
(Luonnontieteellisen / teknisen alan yliopistotutkinto - avain kaivannaisteollisuuden asiantintijatehtäviin)

8.4.2013 - 27.11.2013 (alustava)

Koulutus kestää n. 8 kk. Se sisältää 20 viikkoa teoriaopetusta ja 12 viikon työssäoppimisjakson. Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena teknologiakylässä (7 oppituntia/ työpäivä). Koulutukseen sisältyy viikon lomajakso (8.-12.7.2013).  LÄHIOPETUS 100 pv (8.4.2013 - 30.8.2013, 25.11.-27.11.2013)

 • Kaivannaisteollisuuden erityispiirteet (47 pv)
 • Perusteet
 • Kairausmenetelmät
 • Näytteenotto ja sen suunnittelu:
 • Toimintaa säätelevät lait ja asetukset
 • Tutkimusaineiston hallinta ja arkistoiminen
 • Tutkimusmenetelmiä

 • Projektitoiminnan periaatteet ja työkalut (10 pv)
 • Projektityön suunnittelu ja organisoiminen
 • Projektin aikatauluttaminen ja etenemisen seuranta

 • Sidosryhmäsuhteet ja niiden hallinta (23 pv)
 • Vuorovaikutustaidot
 • Verkostoituminen ja alihankinta
 • Viestintä
 • Ajankäytön hallinta
 • Tietotekniikka ja työvälineet (15 pv)
 • Työnhaku ja ammatinharjoittaminen (5 pv)

 • Työharjoittelu (60 pv) (2.9.-22.11.2013)

Sivun alkuun | Takaisin kurssikuvaukseen | Työvoimakoulutuksen pääsivulle