HardRock ammatiksi?
(Kaivannaisteollisuuden ja sen alihankintaklustereiden tehtävissä)

Huom!
Hakuaika
koulutukseen
päättyy
10.12.2012.

Huom!
Infotilaisuus 3.12.2012 klo 14 - 15 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimiston Auditoriossa osoitteessa: Torikatu 34-40, 90100 Oulu


Yleiskuvaus
Tavoite
Hakeminen valmennukseen
Valmennuksen sisältö


Yleiskuvaus

Yli 20 vuotta kestänyt kaivannaisteollisuuden hiljainen kausi on päättynyt. Viime vuosina Pohjois-Suomeen on perustettu useita uusia kaivoksia ja lähivuosina niitä avataan lisää. Samaan aikaan myös Ruotsiin ja Norjaan avataan uusia kaivoksia, joille odotetaan saatavan työvoimaa Suomesta. Lisäksi kaivosten alihankintaketjut työllistävät moninkertaisen määrän henkilöstöä kaivospaikkakuntien ulkopuolella.

Pulmana on jo nyt osaavan, alan erityispiirteet ymmärtävän henkilöstön saatavuus ja on ilmeistä, että kaivoksiin sekä kaivannaisteollisuusklusterin alihankintaketjuihin tarvitaan myös nuorta teknisen alan, vähintään teknikko/ insinööritasoisen koulutuksen hankkineet ja alan perusteet hallitsevaa työvoimaa ’kasvamaan suurempiin saappaisiin’ mm. työnjohto- (louhinta, rikastus, rakennus, asennus yms.), suunnittelu- ja projektinvetotehtäviin sekä rikastus- ja louhintainsinööreiksi.

HardRock ammatiksi?-koulutus vastaa näihin haasteisiin kouluttamalla yrityksille osaavaa, kivikovaa henkilökuntaa.

Oulusoft on toteuttanut menestyksellä jo runsaan 15 vuoden ajan Oulun seudun ict-liiketoimintaa tukevaa muunto- ja alalletulokoulutusta. Nyt tämä toimivaksi todettu koulutuskonsepti on siirretty palvelemaan kasvavaa kaivannaisteollisuusklusteria.

Sivun alkuun


Kohderyhmä ja tavoite

Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on ensisijaisesti soveltuva teknisen puolen AMK-tasoinen tutkinto (esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikka, rakennusala, maarakennusala, maa- ja kalliorakennusala, sähkötekniikka, sähköautomaatiotekniikka tai prosessitekniikka). Eduksi katsotaan kielitaito, kokemus projektitoiminnasta ja sosiaaliset taidot. Koulutettavilta edellytetään hyviä tietokoneen peruskäyttötaitoja.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kaivannaisteollisuuden ja sen alihankintaklustereiden toimintatapaan sekä oppia ymmärtämään nykyaikaiset alan teollisuuden työmenetelmät ja välineet siten, että opiskelijat saavat riittävän osaamisen työllistyäkseen kaivannaisteollisuuden työnjohto- (louhinta, rikastus, rakennus, asennus yms.), suunnittelu- tai projektinvetotehtäviin sekä rikastus- tai louhintainsinööreiksi.


Tavoitteena on, että koulutuksen tuoma toimialan yleisosaaminen, uusien menetelmien hallinta sekä projektihallintavalmiudet yhdessä koulutettavan aiemman koulutuksen ja työkokemuksen kanssa vahvistavat hänen asemaansa työmarkkinoilla.

Sivun alkuun

 

Hakeminen valmennukseen

HardRock koulutusohjelma on työvoimakoulutusta ja siihen haetaan työvoimatoimistojen kautta. Hakuaika koulutukseen päättyy 10.12.2012 ja ohjelma alkaa 7.1.2013. Normaalien hakurutiinien lisäksi (työvoimatoimiston virallinen hakulomake) haluamme Sinulta lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n, jotka lähetetään osoitteeseen antti.peronius@oulusoft.fi (viestin aiheeksi HARDROCK). Itsellesi tärkeiden asioiden lisäksi haluamme kuulla taustastasi ja työkokemuksistasi, tietoteknisestä osaamisestasi sekä hieman urasuunnittelustasi. Pyydämme nimeämään hakemuksen ”Sukunimi Etunimi hakemus.rtf” ja CV:n ”Sukunimi Etunimi CV.rtf”. Papereiden perusteella osa hakijoista kutsutaan viikolla 33 pidettäviin valintahaastatteluihin, joiden pohjalta tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.

Huom! Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 3.12. klo. 14.00-15.00 (TE-toimiston Auditoriossa Torikatu 34-40, 1. kerros).

Koulutuksen yhdyshenkilönä toimii Antti Peronius 050-4362316. Lisätietoa hakemisesta Oulusoftin työvoimakoulutuksen pääsivulta ja työvoimatoimiston koulutussivuilta.


Valmennuksen sisältöSivun alkuun | Työvoimakoulutuksen pääsivulle