HardRock ammatiksi?

Kaivannaisteollisuuden ja sen alihankintaklustereiden tehtävissä, 7.1.2013 - 12.7.2013 (alustava)

Koulutus kestää n. 6 kk. Se sisältää 13 viikkoa teoriaopetusta ja 12 viikon työssäoppimisjakson. Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena teknologiakylässä Linnanmaalla (7 oppituntia/ työpäivä). Koulutukseen sisältyy viikon lomajakso 8.-12.4.2013.  LÄHIOPETUS 65 pv (7.1.2013 - 5.4.2013, 11.-12.7.2013)

 • Kaivannaisteollisuuden toimintatapa ja perusteet (30 pv)
 • Kaivannaisteollisuus työnantajana
 • Geologian perusteita
 • Malmi- ja kaivosgeologian perusteita
 • Louhintatekniikan perusteita
 • Kaivostekniikan perusteita
 • Yhteenveto alaa säätelevästä lainsäädännöstä
 • Työsuojelu, työturvallisuus ja työterveys
 • Työskentely vaativissa olosuhteissa
 • Oman työn ja työympäristön kehittäminen
 • Tutkimusmenetelmiä ja mittausmenetelmiä: useita lyhytkursseja)

 • Johtaminen ja projektitoiminta (20 pv)
 • Projektinhallinta
 • Taloudenpidon ja laskennan perusteita
 • Oman ajankäytön kehittäminen
 • Johtaminen ja työnohjaus
 • Viestintätaidot ja kommunikointi

 • Tietotekniikka ja työvälineet (10 pv)
 • Toimistosovellusohjelmien kertaus
 • Alan erityissovellusohjelmat

 • Työnhaku ja ammatinharjoittaminen (5 pv)
 • Työnhakukoulutus
 • Ammatinharjoittamisen perusteet

 • Työharjoittelu (60 pv) (15.4.-10.7.2013)

Sivun alkuun | Takaisin kurssikuvaukseen | Työvoimakoulutuksen pääsivulle