"Projektityön uudet työkalut ja lupamenettelyt Pohjois-Suomen investointihankkeissa"

Huom!
Hakuaika
koulutukseen
päättyy
2.10.2019.

Huom!
Infotilaisuus 24.9.2019 klo 14.00 - 15.00 (Seminaaritila Pohjola, Elektroniikkatie 3, 1 krs.).


Yleiskuvaus
Tavoite
Hakeminen valmennukseen
Valmennuksen sisältö


Yleiskuvaus

Taloustilanteen lievästä epävarmuudesta huolimatta Suomessa on vireillä lukuisia hankkeita mm. matkailu-, kaivos-, metsä- ja bioteollisuudessa - erityisesti Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Yhteistä kaikille hankkeille on niiden kulkuun liittyvien immateriaaliosuuksien kasvanut merkitys. Lakimuutokset (mm. kaivos-, vesi- ja ympäristönsuojelulait) edellyttävät hankkeilta yhä parempaa monimutkaisten ja valitusherkkien lupaprosessien hallintaa. Hankkeita ei voida suunnitella ja ajoittaa ilman ymmärrystä luvitusmenettelyistä.

Kurssilla perehdytään taustalla olevaan lainsäädäntöön kokeneen juristin johdolla ja harjoitellaan hakemusten hyvää laadintaa satoja hakemuksia tehneen konkarin opastamana. Kurssilla perehdytään myös valituksiin ja niiden käsittelyyn eri oikeusasteissa. Lupamenettelyihin liittyvää koulutusta ei teknis- luonnontieteellisen koulutuksen saaneilla yleensä ole lainkaan.

Sivun alkuun


Kohderyhmä ja tavoite

Myös työelämä on muuttunut. Aiemmat tyypilliset, pitkät ja vakinaiset työsuhteet ovat muuttuneet yhä useammin määräaikaisiksi. Usein ne on sidottu jonkun projektin toteuttamisajaksi. Tämä koskee erityisesti tehtäviä, joissa edellytetään korkeakoulututkintoa.

Työnhakijoilta vaaditaan alan substanssiosaamisen lisäksi aivan toisenlaista projektiosaamista kuin mihin on aiemmin totuttu. Projektit toteutetaan yhä useammin nopeatempoisesti erilaisin ketterin menetelmin. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on hankkeille elintärkeätä ja edellyttää kaikentasoista avointa kommunikointia. Projekteissa ’kouliintumattoman’ työhakijan onkin vaikea, ellei mahdotonta saada koulutustaan vastaavaa työtä. Erityisesti kun oppilaitosten tarjoamaa projektikoulutusta ei ole pidetty riittävänä.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat uusien projektityömenetelmien käyttöön erityisesti luvitusta vaativissa hankkeissa, sekä edesauttaa lupamenettelyjen hallintaa kaivos-, energia-, bio- ja kiertotalouteen sekä matkailurakentamiseen liittyvissä hankkeissa. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa kansainvälinen IPMA D-tason sertifikaatti projektiosaamisesta.

Koulutukseen hakijoilta toivotaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa esim. luonnontieteen, tekniikan tai kauppatieteiden aloilta. Eduksi katsotaan kokemus projektitoiminnasta ja sosiaaliset taidot. Koulutettavilta edellytetään hyviä tietokoneen peruskäyttötaitoja.

Sivun alkuun  

Hakeminen valmennukseen

Projektityön uudet työkalut ja lupamenettelyt Pohjois-Suomen investointihankkeissa- koulutusohjelma on työvoimakoulutusta ja siihen haetaan TE-toimistojen kautta. Hakuaika koulutukseen päättyy 2.10.2019, ja koulutus alkaa 21.10.2019.
TE-toimiston koulutushaun lisäksi haluamme Sinulta lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n, jotka lähetetään osoitteeseen antti.peronius@oulusoft.fi (viestin aiheeksi "Projektityö 2019"). Itsellesi tärkeiden asioiden lisäksi haluamme kuulla taustastasi ja työkokemuksistasi, projektikokemuksistasi sekä hieman urasuunnittelustasi. Pyydämme nimeämään hakemuksen ”Sukunimi Etunimi hakemus” ja CV:n ”Sukunimi Etunimi CV” (doc- tai rtf-formaatti). Papereiden perusteella osa hakijoista kutsutaan viikolla 41 pidettäviin valintahaastatteluihin, joiden pohjalta tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.

Huom! Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 24.9.2019, klo 14.00 (Neuvotteluhuone Pohjola, Elektroniikkatie 3) Linnamaalla.

Koulutuksen yhdyshenkilönä toimii Antti Peronius 050-4362316. Lisätietoa hakemisesta Oulusoftin työvoimakoulutuksen pääsivulta ja työvoimatoimiston koulutussivuilta.

Valmennuksen sisältö


Sivun alkuun | Työvoimakoulutuksen pääsivulle