"Projektityö ja lupamenettelyt"


Hakuaika
koulutukseen
päättyy
25.10.2021.

Huom!
Infotilaisuus 14.10.2021 klo 15.00 (verkossa).Yleiskuvaus
Tavoite
Hakeminen valmennukseen
Valmennuksen sisältö


Yleiskuvaus

Taloustilanteen lievästä epävarmuudesta huolimatta Suomessa on vireillä lukuisia hankkeita mm. matkailu-, kaivos-, metsä- ja bioteollisuudessa - erityisesti Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Yhteistä kaikille hankkeille on niiden kulkuun liittyvien immateriaaliosuuksien kasvanut merkitys. Lakimuutokset (mm. kaivos-, vesi- ja ympäristönsuojelulait) edellyttävät hankkeilta yhä parempaa monimutkaisten ja valitusherkkien lupaprosessien hallintaa. Hankkeita ei voida suunnitella ja ajoittaa ilman ymmärrystä luvitusmenettelyistä.

Kurssilla perehdytään taustalla olevaan lainsäädäntöön kokeneen juristin johdolla ja harjoitellaan hakemusten hyvää laadintaa satoja hakemuksia tehneen konkarin opastamana. Kurssilla perehdytään myös valituksiin ja niiden käsittelyyn eri oikeusasteissa. Lupamenettelyihin liittyvää koulutusta ei teknis- luonnontieteellisen koulutuksen saaneilla yleensä ole lainkaan.

Koulutus on toteutettu aiemmin, vuonna 2020 nimella "Projektityön uudet työkalut ja lupamenettelyt Pohjois-Suomen investointihankkeissa", mistä saatuja kokemuksia hyödynnetään tässä koulutuksessa mm. kurssin sisältöä hienosäätämällä ja joidenkin jaksojen painotuksia muuttamalla. Kouluksen perusidea on säilynyt muuttumattomana.

Sivun alkuun


Kohderyhmä ja tavoite

Myös työelämä on muuttunut. Aiemmat tyypilliset, pitkät ja vakinaiset työsuhteet ovat muuttuneet yhä useammin määräaikaisiksi. Usein ne on sidottu jonkun projektin toteuttamisajaksi. Tämä koskee erityisesti tehtäviä, joissa edellytetään korkeakoulututkintoa.

Työnhakijoilta vaaditaan alan substanssiosaamisen lisäksi aivan toisenlaista projektiosaamista kuin mihin on aiemmin totuttu. Projektit toteutetaan yhä useammin nopeatempoisesti erilaisin ketterin menetelmin. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on hankkeille elintärkeätä ja edellyttää kaikentasoista avointa kommunikointia. Projekteissa ’kouliintumattoman’ työhakijan onkin vaikea, ellei mahdotonta saada koulutustaan vastaavaa työtä. Erityisesti kun oppilaitosten tarjoamaa projektikoulutusta ei ole pidetty riittävänä.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat uusien projektityömenetelmien käyttöön erityisesti luvitusta vaativissa hankkeissa, sekä edesauttaa lupamenettelyjen hallintaa kaivos-, energia-, bio- ja kiertotalouteen sekä matkailurakentamiseen liittyvissä hankkeissa. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa kansainvälinen IPMA D-tason sertifikaatti projektiosaamisesta.

Koulutukseen hakijoilta toivotaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa esim. luonnontieteen, tekniikan tai kauppatieteiden aloilta. Eduksi katsotaan kokemus projektitoiminnasta ja sosiaaliset taidot. Koulutettavilta edellytetään hyviä tietokoneen peruskäyttötaitoja.

Sivun alkuun  

Hakeminen valmennukseen

Projektityön uudet työkalut ja lupamenettelyt Pohjois-Suomen investointihankkeissa- koulutusohjelma on työvoimakoulutusta ja siihen haetaan TE-toimistojen kautta. Hakuaika koulutukseen päättyy 25.10.2021, ja koulutus alkaa 17.11.2021.
TE-toimiston koulutushaun lisäksi haluamme Sinulta lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n, jotka lähetetään osoitteeseen antti.peronius@oulusoft.fi (viestin aiheeksi "Projektityö 2021"). Itsellesi tärkeiden asioiden lisäksi haluamme kuulla taustastasi ja työkokemuksistasi, projektikokemuksistasi sekä hieman urasuunnittelustasi. Pyydämme nimeämään hakemuksen ”Sukunimi Etunimi Projektityö 2021” (doc- tai pdf-formaatti). Papereiden perusteella osa hakijoista kutsutaan 29.10.2021 pidettäviin valintahaastatteluihin, joiden pohjalta tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.


Ilmoittaudu

Infotilaisuus verkossa 14.10. klo 15.00. Ilmoittaudu 13.10. mennessä (nimi ja email osoite) sähköpostitse (antti.peronius@oulusoft.fi, aihe "Info 14.10. Projektityö ja luvat")

Lisätietoja antaa koulutuksen yhdyshenkilö Antti Peronius 050-4362316, sekä lisätietoa hakemisesta Oulusoftin työvoimakoulutuksen pääsivulta ja työvoimatoimiston koulutussivuilta.

Valmennuksen sisältö


Sivun alkuun | Työvoimakoulutuksen pääsivulle