Työvoimakoulutus

Haussa nyt:

Projektityö ja lupamenettelyt -koulutus
(17.11.2021-8.4.2022) Haku päättyy 25.10.2021


Aiemmin toteutettuja koulutuksia:

Projektityön uudet menetelmät ja lupaprosessit Pohjois-Suomen investointimankkeissa
(21.10.2019-16.3.2020)


Kaivosteknologian- koulutus
(3.9.2018-29.5.2019)


Kaivosteknologian- koulutus 2016
(174.9.2015-7.6.2016)


Arctic Action Passport- koulutus
(2.2.2015-31.7.2015)


Projektijohtamisen koulutus
(27.10.2014-20.3.2015)


Teollisten hankkeiden edistäminen
(16.12.2013-14.5.2014)

Projektijohtamisen koulutus(24.3.2014-15.8.2014)

GeoKaivos 2013- kaivannaisteollisuuden täydennyskoulutus
(luonnontieteellisen/ teknisen alan yliopistotutkinto - avain kaivannaisteollisuuden asiantuntijatehtäviin, 8.4.2013-27.11.2013)

HardRock ammatiksi 2013?
(kaivannaisteollisuuden/ alihankintaklustereiden tehtävissä, 7.1.2013-12.7.2013)

GeoKaivos (12.9.2011-7.5.2012)

HardRock ammatiksi? (12.12.2011-18.6.2012)

GeoKaivos (28.10.2010-23.6.2011)

HardRock ammatiksi? (30.8.2010-2.3.2011)

Avoimen lähdekoodin (ohjelmistokehittäjien koulutus, 29.11.2010 – 26.7.2011)

MeeGo(ohjelmistokehittäjien koulutus, 23.8.2010-23.3.2011)

Projektihallinnan koulutusohjelmat Ph2005, Ph2006, Ph2008, Ph2009, Ph2010, Ph2010S

Ohjelmistoalan MuutosKoulutus (2009)

Linux-mobiiliohjelmoinnin kouutusohjelmat I ja II

Tietoturvan koulutusohjelma I ja II

Ammatiksi ohjelmistosuunittelija

ATK-tukihenkilöiden täydennyskoulutus

DoIT ict-alan muuntokoulutusohjelmat I ja II

IT-RampUp osuuskunnasta yritykseksi

IT-Tuoteassistenttien valmennusohjelmat I ja II

Mobiiliohjelmoijan valmennusohjelmat I ja II

TestX ohjelmistotestaajien valmennusohjelmat I ja II

SofPro ohjelmistosuunnittelijoiden valmennusohjelmat 1- IX

WebPro internet sovellussuunnittelijoiden valmennusohjelmat 1- VII

Oulusoft on toteuttanut yli 30 vuoden ajan erilaisia koulutushankkeita ja työvoimakoulutustakin lähes yhtä kauan. Koulutusten suunnittelussa on aina huomioitu yritysten työntekijöiden sen hetkiset ja tulevat osaamistarpeet. Tyypillisesti kurssit koostuvat tiiviistä teoriajaksosta ja sitä seuraavasta projektityöskentelystä alan yrityksissä tai yhteisöissä. Teoriajaksolla opiskelu on vahvasti käytönnönläheistä. Projektityöjakso yhdistää annetut valmiudet todelliseen työmaailmaan.

Erilaiset projektihallinnan koulutusohjelmat ovat olleet keskeisessä roolissa koulutustarjonnassamme aivan alusta alkaen mm. projektipäällikkövalmennukset ICT-alalle, toimialariippumattomat projektihallinnan ja projektijohtamisen koulutukset.

Osaamistarpeet ovat muuttumassa. Projekteista on tullut kiivasrytmisempiä, ja niissä edellytetään tuoretta osaamista ja uusien työkalujen ja menetelmien hallintaa. Osaamisesta vaaditaan näyttöä esim. IPMA-sertifikaattia.

Viime vuosina on käynnistetty lukuisia hankkeita ja niitä on vireillä mm. matkailu-, metsä-, kaivos- ja bioteollisuudessa. Yhteistä kaikille hankkeille on niiden kulkuun liittyvien immateriaaliosuuksien kasvanut merkitys. Lakimuutokset edellyttävät hankkeilta yhä parempaa monimutkaisten ja valitusherkkien lupaprosessien hallintaa. Hankkeita ei voida suunnitella ja ajoittaa ilman ymmärrystä luvitusmenettelyistä. Olemme olleet poistamassa näitä osaamiskapeikkoja ja toteutimme 2019-2020 Projektityön uudet työkalut ja lupamenettelyt Pohjois-Suomen investointihankkeissa koulutuksen. Olemme huomioineet sen kokemukset syksyllä 2021 alkavassa uudessa toteutuksessa ja hienosäätäneet opetuksen sisältöä ja painotuksia. .

Koulutustarjontamme kovaa ydintä ovat olleet mm. HardRock ammatiksi?- ja GeoKaivos- ja Kaivosteknologian koulutukset. Vastaavasti tarve ymmärtää ja hallita lupamenettelyjä on noussut esille mm. Teollisten hankkeiden edistäminen tai Arctic Action Passport koulutuksissa.

Ict-alan työvoimakoulutuksia ovat olleet erilaisiin ohjelmisto- ja laiteympäristöihin (web, mobiili, avoin lähdekoodi jne.) kohdennetut ohjelmistosuunnittelijakoulutukset sekä mm. alan erityisosaamiseen painottuvat tietoturvan, testauksen ja tuotteistukseen valmennusohjelmat.

Hakeminen valmennukseen

Koulutukseen haetaan TE-toimistojen kautta. Niistä saa myös lisätietoja valmennuksen aikaisista taloudellisista etuuksista. TE-toimiston virallisen kurssihaun lisäksi haluamme Sinulta lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon, joissa kerrot muun muassa opinnoistasi, aiemmista työpaikoista ja tehtävistä, osaamisalueistasi ja harrastuksistasi. Erityisesti olemme kiinnostuneet alan mahdollisista kokemuksistasi ja osaamisestasi. Kerro myös miksi haet juuri ko. koulutukseen ja ominaisuutesi, joiden varaan uskot voivasi rakentaa tulevaisuutesi.

Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon sähköpostitse kurssikuvauksissa mainittuun osoitteeseen tai erikseen mainitulle henkilölle. Huom! Vapaamuotoinen hakemus liitteineen ei yksin riitä, vaan työvoimatoimiston oma hakulomake on aina täytettävä.

Kurssien tarkemmat hakuajat ovat niiden omilla sivuilla. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, johon osallistuvat Oulusoft Ay:n ja työvoimatoimiston edustajat. Valintoihin osallistuvat usein myös projektityöyritykset.

Sivun alkuun

 

 

 


Mielessä uusi ura?


Oulusoftissa pääset tiedon alkulähteille.


Tervetuloa opiskelemaan!